Πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένη ποιότητα διαδικασιών και συστημάτων


Η Olympus στοχεύει στην πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της προσφέροντας υψηλής αξίας πιστοποιημένες υπηρεσίες. Σε αυτό το πλαίσιο διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες και τα πιστοποιητικά ποιότητας που απαιτούνται.

ISO 9001:2015

ISO 13485:2015

GDP

ΔΥ8δ 1348/2004