Επικόλληση Ταινιών Γνησιότητας ΕΟΦ

Εκτύπωση και επικόλληση ταινιών σε φαρμακευτικά προϊόντα

Η Olympus αναλαμβάνει την εκτύπωση και επικόλληση ταινιών γνησιότητας έχοντας στην κατοχή της τη σχετική άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Υπό την επίβλεψη του Υπεύθυνου Φαρμακοποιού καταγράφεται όλη η διαδικασία της επικόλλησης, από την παραλαβή των ταινιών, την εκτύπωσή τους ως την τελική παράδοση των προϊόντων στο ενεργό απόθεμα των πελατών μας.