Διαχείριση Παρακαταθηκών

Ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος παρακαταθηκών.

Μία μεγάλη γκάμα προϊόντων, κυρίως ιατρικά μηχανήματα βρίσκονται με τη μορφή παρακαταθήκης στα νοσοκομεία της χώρας. Η διαχείριση παρακαταθηκών εκτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό της Olympus.

  • Ποσοτικός έλεγχος
  • Ποιοτικός έλεγχος
  • Καταγραφή υπολοίπων
  • Reporting

Σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις που καταγράφονται στην αγορά της Υγείας, και ιδιαίτερα στο τμήμα των ιατρικών μηχανημάτων και αναλωσίμων, καθιστούν την υπηρεσία της Διαχείρισης Παρακαταθηκών σημαντικά αναπτυσσόμενη. Με υψηλή ακρίβεια, βαθιά γνώση των υλικών και υπευθυνότητα το προσωπικό της Olympus αναλαμβάνει την Διαχείριση των Παρακαταθηκών εξοικονομώντας έτσι σημαντικό χρόνο από τα τμήματα πωλήσεων των πελατών μας.