Δευτερογενής Συσκευασία

Αναλαμβάνουμε την τελική συσκευασία για ιατροτεχνολογικά προϊόντα και καλλυντικά.

Αναλαμβάνουμε το τελικό στάδιο της παραγωγής (τελική συσκευασία) για ιατροτεχνολογικά προϊόντα και καλλυντικά. Με αυτό τον τρόπο οι πελάτες αποδεσμεύουν γραμμές παραγωγής αυξάνοντας τις παραγωγικές τους δυνατότητες. Οι εργασίες που εκτελούμε είναι:

  • Εισαγωγή προϊόντων σε κουτί
  • Εισαγωγή φύλλου οδηγιών
  • Επικόλληση ετικέτας
  • Εκτύπωση παρτίδας-ημερομηνίας λήξης

Παρέχεται η δυνατότητα για επιπλέον εργασίες, ανάλογα με τη φαρμακοτεχνική μορφή των προϊόντων, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας. Η Olympus με το δικό της στόλο οχημάτων δύναται να παραλάβει και να παραδώσει τα προϊόντα και τα υλικά συσκευασίας παρέχοντας έτσι μια ολοκληρωμένη υπηρεσία.