Αποθήκευση

Ξεχωριστοί χώροι αποθήκευσης για κάθε πελάτη με ελεγχόμενες συνθήκες περιβάλλοντος.

Οι χώροι αποθήκευσης είναι ειδικά διαμορφωμένοι ώστε να επιτρέπουν την αποθήκευση διαφορετικών προϊόντων στις αντίστοιχες συνθήκες, σύμφωνα με τις οδηγίες των πελατών μας.

Αποθηκευτικοί χώροι

Έτσι έχουμε διαχωρισμένους χώρους αποθήκευσης ανά είδος προϊόντος και ανά πελάτη.

  • Αποθήκευση φαρμακευτικών προϊόντων
  • Αποθήκευση ιατροτεχνολογικών προϊόντων
  • Αποθήκευση ιατρικών μηχανημάτων
  • Αποθήκευση καλλυντικών
  • Αποθήκευση υλικών συσκευασίας

Εκτέλεση παραγγελιών

Η οργάνωση της αποθήκης και η παραγγελιοδιαχείριση (picking-packing) γίνεται από άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, με όλα τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα. Το προσωπικό είναι ξεχωριστό για κάθε πελάτη καθώς και τα πληροφορικά συστήματα που διαχειρίζονται ώστε να εξασφαλίζεται η ιδανική επικοινωνία με τα αντίστοιχα συστήματα των πελατών.

Συνθήκες αποθήκευσης

Οι συνθήκες περιβάλλοντος και θερμοκρασίας ελέγχονται ακολουθώντας τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ποιότητας. Σε όλους τους χώρους έχει γίνει χαρτογράφηση από εγκεκριμένους προμηθευτές και έχουν τοποθετηθεί κατάλληλα καταγραφικά θερμοκρασίας-υγρασίας που παρέχουν δεδομένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις αποθήκευσης για κάθε κατηγορία προϊόντων.